Användarvillkor

Användarvillkor

Villkor för tjänsten


ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Pupsdream. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Pupsdream, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor" eller "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till häri och/eller som finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och / eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik drivs av Shopify, Inc. De förser oss med den e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN
Genom att göra en beställning erbjuder du dig att köpa en produkt enligt och i enlighet med dessa användarvillkor. Produkter som är föremål för beställningar gjorda av dig är beroende av tillgänglighet och bekräftelse av orderpriset
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i den stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i den stat eller provins där du bor och har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Ett brott mot eller en överträdelse av något av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.
Rabattkoder eller "kupongkoder" är endast tillämpliga enligt vad som annonseras på vår webbplats. Endast en enda rabattkod kan användas i kassan. För mer information om giltigheten för dessa koder, vänligen kontakta info@pupsdream.se
Vi förbehåller oss rätten att när som helst annullera och återbetala beställningar.
Risk och äganderätt till alla produkter som beställts av dig via tjänsten övergår till dig på datum och tidpunkt för leverans av dessa produkter till det nominerade tredjepartsleverans- eller fraktföretaget som valts av oss från tid till annan.
De särskilda villkor som gäller för våra aktuella erbjudanden, rabatter och tillämpliga produkter hittar du här. Vi kan komma att erbjuda rabattkoder som kan användas från tid till annan. Högst en (1) rabattkod får användas i samband med en enskild transaktion.

ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid vid överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDSLINJER
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All förlitan på materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priserna på våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller nedläggning av Tjänsten. Priser som är genomstrukna kan omfatta den rabattkod som nämns i beskrivningen.

PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (OM TILLÄMPLIGT)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

NOGGRANNHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
För mer information, se vår Returpolicy, som utgör en del av dessa Användarvillkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
De immateriella rättigheterna i allt innehåll som visas på, eller i samband med, denna webbplats, inklusive
Pupsdream varumärke och alla andra varumärken, handelsnamn och logotyper som görs tillgängliga för dig på eller via denna webbplats tillhör Pupsdream eller dess licensgivare och skyddas av immaterialrättslagar runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls Pupsdream och dess licensgivare. Du får lagra, skriva ut och visa det innehåll som tillhandahålls enbart för ditt eget personliga bruk. Du får inte publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera, i något format, något av innehållet på webbplatsen eller kopior av innehållet som levereras till dig eller som visas på denna webbplats och du får inte heller använda något sådant innehåll i samband med någon verksamhet eller kommersiellt företag.

VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.
Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor enligt vilka verktygen tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören.
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

LÄNKAR TILL TREDJE PART
Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för eventuella skador eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt kallade "kommentarer"), godkänner du att vi när som helst, utan begränsning, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss i alla medier. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behandla några kommentarer konfidentiellt, (2) betala ersättning för några kommentarer eller (3) svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

PERSONUPPGIFTER
Vår insamling av personuppgifter via webbplatsen och butiken styrs av vårt integritetsmeddelande, vars villkor är införlivade i dessa användarvillkor. Vårt integritetsmeddelande kan läsas här. Genom att besöka webbplatsen och köpa produkter från vår butik samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter samlas in i enlighet med sekretessmeddelandet.

FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) för spam, phish, pharm, pretext, spindel, crawl eller scrape; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Med förbehåll för eventuella rättigheter du har enligt någon konsumentskyddslag eller andra lagar som inte kan uteslutas, ska Pupsdream, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare under inga omständigheter vara ansvariga för någon skada, förlust, krav eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffbar, speciell eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller någon liknande skada, oavsett om de baseras på avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgänglig via tjänsten, även om de informerats om deras möjlighet.
Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som tillåts enligt lag.
Med förbehåll för eventuella rättigheter du har enligt någon konsumentskyddslag eller andra lagar som inte kan uteslutas, utesluter Pupsdream alla underförstådda villkor och garantier, oavsett om de är lagstadgade eller på annat sätt, relaterade till din användning av tjänsten eller ämnet för dessa användarvillkor. Du kan ha rätt till vissa rättigheter enligt konsumentskyddslagstiftning eller andra lagar som inte kan uteslutas, inklusive eventuella lagstadgade garantier som tillhandahålls enligt konkurrens- och konsumentlagstiftning, inklusive, i tillämpliga fall, Competition and Consumer Act 2010 (Cth) och Consumer Guarantees Act 1993 (NZ).
Vårt ansvar gentemot dig för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av Tjänsten eller dessa Användarvillkor kommer att minskas eller begränsas i den utsträckning (om någon) som du orsakar eller bidrar till förlusten eller skadan.

SKADESTÅND
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Pupsdream och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

SEVERABILITET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ett sådant beslut ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av några andra återstående bestämmelser.

UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden överleva uppsägningen av detta avtal.
Dessa Användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår bedömning inte följer, eller vi misstänker att du inte har följt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och inklusive uppsägningsdatumet; och/eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

HELA AVTALET
Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den skrivande parten.

GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska
regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i UK.

ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@pupsdream.se

Adress: https://pupsdream.se/pages/terms-of-service